Goedemorgen, welkom.

Eigenlijk merk je als bedrijf dat alles met technologische innovatie te maken heeft. Hoe je met klanten omgaat, met werknemers, met productinnovatie: alles is technologie gedreven.
Mensen maken de business, instroom van een nieuwe jongere generatie. Ze zijn gewend aan sociale media, LinkedIn, WhatsApp, Snapshot, Instagram, Twitter…
Deze digitale contacten worden voortgezet in hun business contacten.
De doelgroep bevindt zich niet meer alleen “onder de kerktoren” maar situeert zich nu globaal.
De wereld = doelgroep.
Hoe gaat men in deze huidige marktomstandigheden om met professionele klanten, prospecten en relaties? Wat willen zij?